CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 và Đảng ủy bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đối với việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT và Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9, trong hai ngày 20 và 21 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng khóa XII

BCH Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
BCH Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tối ngày 06/1/2017 Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị BCH khóa XI mở rộng tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Hoàng Cường

Chi bộ Công ty CP Thủy điện Nậm Mu tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2016 và đón nhận Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9
Chi bộ Công ty CP Thủy điện Nậm Mu tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2016 và đón nhận Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Công ty trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Sông Đà về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016. Ngày 22/12/2016 Chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã tổ chức Hội nghi kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016.

Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 KH/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh