CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN PAKE 

Địa chỉ: Thôn Lù Dì Sán, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Nguyễn Thế Trường

Ngày hoạt động: 15/04/2016

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-021 - ngày cấp: 31/12/2013

Email: bqlpake@songda9.com

Điện thoại:

 

2. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 901

Địa chỉ: Số 190, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Dương Văn Phúc

Ngày hoạt động: 01/01/2014

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-021 - ngày cấp: 31/12/2013

Email: songda901@songda9.com

Điện thoại: 0596277868 - Fax: 059 6277868


 

3. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 905

Địa chỉ: Thôn Nậm Sắt 4, Thị Trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Người Người đại điện pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Hải

Ngày hoạt động: 14/11/2007

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-017 - ngày cấp: 14/11/2007

Email: songda905@songda9.com

Điện thoại: 


4. CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 908

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Người Người đại điện pháp luật: Ông Đinh Văn Đại

Ngày hoạt động: 01/01/2013

Giấy phép kinh doanh: 0100845515-020 - ngày cấp: 26/12/2012

Email: songda908@songda9.com

Điện thoại: