CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 và Đảng ủy bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đối với việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng chí Đỗ Văn Hà – UV BCH Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9 - Bí thư Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu chủ trì hội nghị, đến dự Hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng bộ bộ phận, BCH các Chi bộ, Trưởng, phó các phòng ban nghiệp vụ, các  UV BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Hà – Bí thư Đảng bộ bộ phận Công ty khai mạc Hội nghị và cùng với đồng chí báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04 –NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; năng suất lao động, sức cạnh trạnh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 –NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả trình hội nghị kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09 - KL/TW ngày 19/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách năm 2017. Đồng chí báo cáo viên đã đưa ra những liên hệ thực tế tại địa phương nơi doanh nghiệp đóng địa bàn tạo nên bầu không khí học tập tích cực, thảo luận sôi nổi. Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XII) của Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

Với tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc của các cán bộ đảng viên, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Sau Hội nghị, các chi bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình hành động, lựa chọn các nội dung cần thiết, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với thực tế đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và có hiệu quả.

Tin từ ĐBBP CTCP thủy điện NậmMu

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh