CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Phần 1)
Những nội dung cơ bản của Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Phần 1)

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Sông Đà 9 tổ chức Gặp mặt và Liên hoan tiếng hát người lao động chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10
Sông Đà 9 tổ chức Gặp mặt và Liên hoan tiếng hát người lao động chào mừng 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong không khí phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc vinh dự, tự hào và hăng hái thi đua động sản xuất lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thí sinh Lê Đăng Quân - Phó Bí thư ĐTN Sông Đà 9 giành giải nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 2015
Thí sinh Lê Đăng Quân - Phó Bí thư ĐTN Sông Đà 9 giành giải nhất Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương 2015

Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, sáng ngày 25/8, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi 2015. Đến dự khai mạc Hội thi có Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp...

Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

DÂN VẬN

Vấn đề Dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần phải nhắc lại.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh