CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

NHÀ ĐẦU TƯ

Công ty cổ phần Sông Đà 9 được thành lập ngày 20/7/1961, tiền thân là Liên trạm cơ giới tại công trình thủy điện Thác Bà. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX) từ ngày 26/12/2006 với mã SD9. Ngành nghề kinh doanh chính: Tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình hạ tầng kỹ thuật (thủy điện, thủy lợi, giao thông, mỏ...) bằng cơ giới.

Các chỉ tiêu chính 5 năm 2020-2025:

Tổng giá trị SXKD : 4.857 (tỷ)
Doanh thu : 4.643 (tỷ)
Lợi nhuận trước thuế : 467 (tỷ)
Nộp ngân sách nhà nước : 501 (tỷ)
Sản xuất điện Công nghiệp : 1.665 (tỷ)
Thu nhập bình quân trong 5 năm của 1 CBCNV : 12,393 (trđ)

HÃY TIN TƯỞNG và hãy xem những gì CHÚNG TÔI LÀM

Image

63

SỐ NĂM KINH NGHIỆM

Image

400

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Image

1388

TỔNG TÀI SẢN (tỷ)

Image

450

ĐẦU XE MÁY, THIẾT BỊ

Đánh giá của khách hàng