CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Liên hệ


TRANG THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà 9 - đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tel: (84 24) 3768 3746. Fax: (84 24) 3768 2684

Email: contact@songda9.com

© 2018 SONGDA9 JSC. All rights reserved.