CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
04/06/2023

(Xây dựng) - Ngày 2/6, Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hà Nội. Đến dự có Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà Hồ Văn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trần Văn Tuấn và các Chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn, các Công đoàn trực thuộc Tổng Công ty.

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 27/04/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại file đính kèm.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 xin thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 như sau:

Địa chỉ mới: Thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

04/06/2023

(Xây dựng) - Ngày 2/6, Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hà Nội. Đến dự có Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà Hồ Văn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trần Văn Tuấn và các Chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn, các Công đoàn trực thuộc Tổng Công ty.