CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

TIN TỨC SỰ KIỆN

SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn
22/06/2023

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: Lê Hải Đoàn.

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 180.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,53%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Mua 1.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Mua 566.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 746.300 cổ phiếu (tỷ lệ 2.18%).

Báo có chi tiết tại đây.

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

(Xây dựng) - Ngày 2/6, Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hà Nội. Đến dự có Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà Hồ Văn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trần Văn Tuấn và các Chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn, các Công đoàn trực thuộc Tổng Công ty.

SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SD9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2023.

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

22/06/2023

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: Lê Hải Đoàn.

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 180.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,53%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Mua 1.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Mua 566.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 746.300 cổ phiếu (tỷ lệ 2.18%).

Báo có chi tiết tại đây.

04/06/2023

(Xây dựng) - Ngày 2/6, Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại Hà Nội. Đến dự có Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sông Đà Hồ Văn Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trần Văn Tuấn và các Chủ tịch Công đoàn các đơn vị bạn, các Công đoàn trực thuộc Tổng Công ty.