CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tủ sách điện tử về Bác Hồ
Tủ sách điện tử về Bác Hồ
Tủ sách điện tử về Bác Hồ

Tủ sách điện tử về Bác Hồ trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là Tủ sách do Chi bộ 1 Cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 9 lập nên, nhằm thiết thực việc học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh