CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tủ sách điện tử về Bác Hồ
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7/5/1954.

Tủ sách điện tử về Bác Hồ
Tủ sách điện tử về Bác Hồ

Tủ sách điện tử về Bác Hồ trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là Tủ sách do Chi bộ 1 Cơ quan Công ty cổ phần Sông Đà 9 lập nên, nhằm thiết thực việc học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh