CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Đoàn thể
Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường
Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường

Thực hiện Nghị quyết Đoàn các cấp và chương trình hành động của Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9, ngày 24/4/2018, Chi đoàn Cơ quan Công ty đã tiến hành buổi sinh hoạt chi đoàn tháng 04

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Xây dựng văn hóa con người"
Tư tưởng Hồ Chí Minh về "Xây dựng văn hóa con người"

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

Giao lưu bóng đá kỷ niệm 87 năm ngày thành lâp Đoàn TNCS HCM tại Dự án thủy điện Pake
Giao lưu bóng đá kỷ niệm 87 năm ngày thành lâp Đoàn TNCS HCM tại Dự án thủy điện Pake

Nằm trong hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2018 và khích lệ tinh thần cán bộ CNV trên toàn công trường đang thi đua hoàn các mục tiêu trong chiến dịch thi đua 181 ngày đêm vì mục tiêu chống lũ năm 2018 và lắp máy tại công trường thủy điện PaKe.

Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày mùng 8/3 hàng năm đã trở thành ngày hội của Phụ nữ. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Công ty và các đơn vị. Ban nữ công Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh