CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật

Sông Đà 9 đang thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ban đầu và thực hiện tổng thầu EPC đối với các dự án mà đơn vị có thế mạnh sở trường hoặc liên danh, liên kết.

Ngày 27/10/2017 vừa qua, Sông Đà 9 đã ký kết hợp đồng với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao Thông - Đô Thị Thành Phố (UCCI) thi công Gói thầu F2: "Cải tạo kênh" thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ Giai Đoạn II có giá trị 1.074 tỷ đồng, nhà tài trợ vốn vay ODA là Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Dự án này đánh dấu bước ngoặt lớn khi công ty mở rộng thị trường vào khu vực phía Nam.