CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường

Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường

Thực hiện Nghị quyết Đoàn các cấp và chương trình hành động của Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9, ngày 24/4/2018, Chi đoàn Cơ quan Công ty đã tiến hành buổi sinh hoạt chi đoàn tháng 04, với chủ đề: “Thanh niên Sông Đà 9 trong công tác đổi mới huấn luyện ATLĐ tại công trường”. Đây là chủ đề có liên quan trực tiếp tới đặc thù ngành nghề công tác của Công ty, hết sức thiết thực hưởng ứng Tháng hành đồng về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Buổi sinh hoạt Chi đoàn cơ quan Công ty nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công ty. Bên cạnh đó, chi đoàn vinh dự chào đón sự có mặt của đại diện Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông Đà, đại diện Đảng ủy Công ty cùng tham dự và có ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.


Với tỉ lệ đoàn viên thanh niên tại đơn vị chiếm tới 60%, lực lượng Đoàn thanh niên có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công tác huấn luyện an toàn lao động tại công trường. Tuy nhiên, công tác huấn luyện an toàn lao động vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Hệ thống nội quy, quy chế, quy trình huấn luyện bảo đảm an toàn được xây dựng nhưng còn nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị. 
Buổi sinh hoạt ghi nhận rất nhiều đóng góp, trao đổi trên tinh thần cởi mở và đạt được hiệu ứng tích cực.

Tin từ ĐTN Công ty
 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh