CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Kết quả ban đầu từ phong trào thi đua “Giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn” tại Sông Đà 9

Kết quả ban đầu từ phong trào thi đua “Giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn” tại Sông Đà 9

Ngay từ đầu năm 2018, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Người lao động trong việc chăm sóc, bảo quản xe, máy, thiết bị của Công ty, Hội đồng thi đua khen thưởng của Sông Đà 9 đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn” trên tất cả các công trình.

Hình ảnh: Chấm điểm thi đua Quý I

Đây là phong trào thi đua có rất ý nghĩa đối với công ty và công nhân lái xe, lái máy của đơn vị. Sự thành công của phong trào không chỉ giúp cho người lao động có được phương tiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn và góp phần làm tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Quý I/2018, phong trào đã thu hút hơn 200 đầu xe, máy tham gia, trong đó có 67 đầu xe được khen thưởng. Mặc dù số đầu xe, máy được khen thưởng chưa nhiều, song đó là những thành công bước đầu rất đáng khích lệ của phong trào. Tuy nhiên, để cho phong trào thành công, còn rất nhiều việc phải làm mà đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt hơn của nhũng người đứng đầu các đơn vị, những cán bộ làm công tác cơ giới, công đoàn, đoàn thanh niên và của lực lượng lái xe, lái máy.

Tin từ Công đoàn Công ty

 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh