CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương Mại và Công ty cổ phần Sông Đà 9
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương Mại và Công ty cổ phần Sông Đà 9

Ngày 07/11/2023, tại phòng Hội trường, Tầng 9, Trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đã long trọng diễn ra buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Thương mại với Công ty Cổ phần Sông Đà 9 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong hoạt động đào tạo các ngành và chuyên ngành Luật của Trường Đại học Thương mại cũng như cung cấp các dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.

SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn
SD9: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT ông Lê Hải Đoàn

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT:

- Họ và tên: Lê Hải Đoàn.

- Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 9.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 180.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,53%).

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Mua 1.000.000 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: Mua 566.300 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 746.300 cổ phiếu (tỷ lệ 2.18%).

Báo có chi tiết tại đây.

SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP
SD9: Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 1.000.000 CP

Ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SD9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.000 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2023.

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9
Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần 2): Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023
SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 27/04/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại file đính kèm.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh