CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9 - Thông báo mời họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SD9 - Thông báo mời họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng thông báo: Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202 như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2022

- Địa điểm: Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Chi tiết Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 vui lòng tải tại đây

SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022
SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông 2022: 28/3/2022.

Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022: 26/04/2022.

Tải Thông báo tại đây

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 18/6 vừa qua, SD 9 đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đại diện cho 25.152.933 cổ phần, chiếm 73,47% vốn điều lệ của Công ty.

SD9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
SD9 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Biên bản bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Sông Đà 9 công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2021

3. Biên bản kiểm phiếu

SD9 Thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
SD9 Thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT: Vui lòng tải file tại đây.

- Nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS: Vui lòng tải file tại đây.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh