CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9 - Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
SD9 - Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SD9 - Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Đoàn thanh niên Sông Đà 9 tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Đoàn thanh niên Sông Đà 9 tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những ngày qua, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng.

SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông: 07/04/2002.

Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020: 28/04/2020.

Tải Thông báo tại đây

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản của Công ty CP Sông Đà 9
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản của Công ty CP Sông Đà 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Chủ sở hữu tài sản: Công ty cổ phần Sông Đà 9

2. Tài sản bán đấu giá: Tài sản là nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo giấy chứng nhận số 3401114980, hồ sơ gốc số 6099 do UBND Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 29/02/2000 lô 6A-A2 đường 2/9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (nay là số 190 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

3. Giá khởi điểm của tài sản: 21.000.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng) - Chưa bao gồm VAT.

Sông Đà 9 thực hiện tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc và trao quyết định giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt
Sông Đà 9 thực hiện tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc và trao quyết định giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt

Thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị Công ty, ngày 12/9/2019 tại Văn phòng Hà Nội, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố quyết định sáp nhập hai chi nhánh trực thuộc và trao các quyết định bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho các cán bộ chủ chốt.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh