CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023
SD9 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 27/04/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại file đính kèm.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 xin thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh Sông Đà 905 như sau:

Địa chỉ mới: Thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

SD9 - Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đồng năm 2023
SD9 - Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đồng năm 2023

SD9 - Thư mời Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đồng năm 2023

Thời gian tổ chức dự kiến: 8h00 ngày 27/04/2023 (thứ Năm).

Địa điểm: Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chi tiết thư mời vui lòng tải tại đây.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty cổ phần Sông Đà 9
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty cổ phần Sông Đà 9

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty cổ phần Sông Đà 9

Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9
Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh