CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Sông Đà 9 phát động chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành mục tiêu SXKD Quý II/2021 tại dự án nhà máy nước Hòa Liên, Đà Nẵng (20/3/2021-30/6/2021)
Sông Đà 9 phát động chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành mục tiêu SXKD Quý II/2021 tại dự án nhà máy nước Hòa Liên, Đà Nẵng (20/3/2021-30/6/2021)

Dự án Nhà máy nước Hòa Liên là dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng đã được khởi công xây dựng vào ngày 25/3/2020. Đến nay, với sự quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trên công trường, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sông Đà 9, dự án đã đạt được một số mốc tiến độ quan trọng.

SD9 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
SD9 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo kính gửi Quý cổ đông: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Vui lòng tải tài liệu tại đây.

An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên
An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên

Nhà máy nước Hòa Liên là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1.170 tỷ  đồng tại huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đang tham gia thi công hạng mục đập dâng. Ngoài chất lượng, tiến độ thì công tác an toàn môi trường trên dự án luôn được Công ty cổ phần Sông Đà 9 đặt lên hàng đầu.

SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021
SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông 2021: 01/04/2021.

Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021: 27/04/2021.

Tải Thông báo tại đây

Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Mục tiêu tổng quát của toàn Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2020-2025: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để hội nhập; nâng cao năng lực quản trị, giữ vững vị thế, thương hiệu Sông Đà 9”.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh