CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên
An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên

Nhà máy nước Hòa Liên là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1.170 tỷ  đồng tại huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đang tham gia thi công hạng mục đập dâng. Ngoài chất lượng, tiến độ thì công tác an toàn môi trường trên dự án luôn được Công ty cổ phần Sông Đà 9 đặt lên hàng đầu.

SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021
SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông 2021: 01/04/2021.

Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021: 27/04/2021.

Tải Thông báo tại đây

Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Mục tiêu tổng quát của toàn Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2020-2025: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để hội nhập; nâng cao năng lực quản trị, giữ vững vị thế, thương hiệu Sông Đà 9”.

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 30/05/2020, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh