CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Sông Đà 9 tổ chức Phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI
Sông Đà 9 tổ chức Phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI

Trong không khí phần khởi hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 18/5/2020 vừa qua, Hội đổng thi đua khen thưởng Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức buổi phát động thi đua “45 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2020 lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI – từ ngày 15/5/5020 đến ngày 30/6/2020”.

SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

SD9 - Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
SD9 - Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SD9 - Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Đoàn thanh niên Sông Đà 9 tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Đoàn thanh niên Sông Đà 9 tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những ngày qua, Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng.

SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
SD9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông: 07/04/2002.

Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020: 28/04/2020.

Tải Thông báo tại đây

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh