CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Mục tiêu tổng quát của toàn Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2020-2025: “Tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để hội nhập; nâng cao năng lực quản trị, giữ vững vị thế, thương hiệu Sông Đà 9”.

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 30/05/2020, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

SD9-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây

Sông Đà 9 tổ chức Phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI
Sông Đà 9 tổ chức Phát động thi đua, lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI

Trong không khí phần khởi hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ngày 18/5/2020 vừa qua, Hội đổng thi đua khen thưởng Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức buổi phát động thi đua “45 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2020 lập thành tích chào mừng ĐH Đại biểu Đảng bộ công ty lần thứ XVI – từ ngày 15/5/5020 đến ngày 30/6/2020”.

SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

SD9 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh