CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Công đoàn Công ty Sông Đà 9 tổ chức Đại hội lần thứ XIII: Đại hội điểm cấp cơ sở của ngành Xây dựng
Công đoàn Công ty Sông Đà 9 tổ chức Đại hội lần thứ XIII: Đại hội điểm cấp cơ sở của ngành Xây dựng

Ngày 10/2 tại Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn XDVN và Công đoàn TCT Sông Đà lựa chọn làm điểm để các công đoàn cơ sở trực thuộc rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Công đoàn thời gian tới.

Công ty cổ phần Sông Đà 9 phát động chiến dịch thi đua “100 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Gói thầu F2-Cải tạo kênh”, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Sông Đà 9 phát động chiến dịch thi đua “100 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Gói thầu F2-Cải tạo kênh”, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2022 tại công trình Gói thầu F2 “Cải tạo kênh”, thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty, Công đoàn Sông Đà 9 phối hợp với Ban điều hành gói thầu, tổ chức phát động chiến dịch thi đua “100 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Gói thầu F2 “Cải tạo kênh” nhằm chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Sông Đà 9 ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025
Sông Đà 9 ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

Trong khuôn khổ ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10, Công ty cổ phần Sông Đà 9 và Công ty cổ phần Phần mềm Phương Đông (Orient Soft) đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 tại Sông Đà 9.

SD9 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
SD9 - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2022

Vui lòng tải tại đây.

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2022-2025
Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 12 tháng 04 năm 2022, được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn Tổng công ty Sông Đà và Đảng ủy Công ty Cổ phần Sông Đà 9, Đoàn thanh niên Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh