CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9 - Thông báo chuyển thời gian trả cổ tức năm 2017 từ ngày 28/6/2024 sang ngày 26/4/2024
SD9 - Thông báo chuyển thời gian trả cổ tức năm 2017 từ ngày 28/6/2024 sang ngày 26/4/2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9) trân trọng thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017 như sau:

  • Thời gian trả cổ tức tại văn bản 480 CT/TCKT ngày 21/12/2023: ngày 28/6/2024.
  • Thời gian thay đổi trả cổ tức năm 2017: 26/4/2024. Lý do: Công ty đã thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán cổ tức năm 2017 cho các Cổ đông.
SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024
SD9 - Thông báo mời họp và tài liệu dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024.
  • Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"
Bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng"

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban biên tập website Sông Đà 9 xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

SD9 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024
SD9 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024: ngày 29/03/2024. Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024: 8h00 ngày 26/04/2024.

Công ty cổ phần Sông Đà 9 hoàn thành thi công Gói thầu F2 “Cải tạo kênh” TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Sông Đà 9 hoàn thành thi công Gói thầu F2 “Cải tạo kênh” TP. Hồ Chí Minh

Gói thầu F2 - Cải tạo kênh thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn II là dự án được tài trợ vốn bởi Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) do Liên danh Sông Đà 9- Quang Đại Việt đảm nhận thi công trong đó Sông Đà 9 với vai trò đứng đầu Liên danh

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh