CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9
Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9.

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9
Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Công đoàn Công ty Sông Đà 9 tổ chức Đại hội lần thứ XIII: Đại hội điểm cấp cơ sở của ngành Xây dựng
Công đoàn Công ty Sông Đà 9 tổ chức Đại hội lần thứ XIII: Đại hội điểm cấp cơ sở của ngành Xây dựng

Ngày 10/2 tại Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn XDVN và Công đoàn TCT Sông Đà lựa chọn làm điểm để các công đoàn cơ sở trực thuộc rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Công đoàn thời gian tới.

Công ty cổ phần Sông Đà 9 phát động chiến dịch thi đua “100 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Gói thầu F2-Cải tạo kênh”, TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Sông Đà 9 phát động chiến dịch thi đua “100 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Gói thầu F2-Cải tạo kênh”, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2022 tại công trình Gói thầu F2 “Cải tạo kênh”, thành phố Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty, Công đoàn Sông Đà 9 phối hợp với Ban điều hành gói thầu, tổ chức phát động chiến dịch thi đua “100 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Gói thầu F2 “Cải tạo kênh” nhằm chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Sông Đà 9 ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025
Sông Đà 9 ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

Trong khuôn khổ ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10, Công ty cổ phần Sông Đà 9 và Công ty cổ phần Phần mềm Phương Đông (Orient Soft) đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 tại Sông Đà 9.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh