CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
SD9 Thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
SD9 Thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo hồ sơ của nhóm Cổ đông đề cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT: Vui lòng tải file tại đây.

- Nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS: Vui lòng tải file tại đây.

SD9 Thông báo gia hạn ĐHĐCĐ năm 2021 và Thư mời họp ĐHĐCĐ sau khi gia hạn (8h00 ngày 18/6/2021)
SD9 Thông báo gia hạn ĐHĐCĐ năm 2021 và Thư mời họp ĐHĐCĐ sau khi gia hạn (8h00 ngày 18/6/2021)

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng thông báo:

- Quyết định gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Vui lòng tải tại đây)

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021, lịch mới: 18/6/2021 (Vui lòng tải tại đây)

Sông Đà 9 phát động chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành mục tiêu SXKD Quý II/2021 tại dự án nhà máy nước Hòa Liên, Đà Nẵng (20/3/2021-30/6/2021)
Sông Đà 9 phát động chiến dịch 100 ngày đêm hoàn thành mục tiêu SXKD Quý II/2021 tại dự án nhà máy nước Hòa Liên, Đà Nẵng (20/3/2021-30/6/2021)

Dự án Nhà máy nước Hòa Liên là dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng đã được khởi công xây dựng vào ngày 25/3/2020. Đến nay, với sự quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trên công trường, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sông Đà 9, dự án đã đạt được một số mốc tiến độ quan trọng.

SD9 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
SD9 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo kính gửi Quý cổ đông: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Vui lòng tải tài liệu tại đây.

An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên
An toàn trên công trường Nhà máy nước Hòa Liên

Nhà máy nước Hòa Liên là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 1.170 tỷ  đồng tại huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Sông Đà 9 đang tham gia thi công hạng mục đập dâng. Ngoài chất lượng, tiến độ thì công tác an toàn môi trường trên dự án luôn được Công ty cổ phần Sông Đà 9 đặt lên hàng đầu.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh