CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Biên bản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9

Công ty cổ phần Sông Đà 9 thông báo:

Đề xuất giá của các Tổ chức đấu giá tài sản là Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9 đã được Hội đồng thanh lý tài sản Công ty tiến hành mở vào lúc 14h00 ngày 27/03/2023 tại Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9, số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết biên bản tại file đính kèm.

Trân trọng!

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh