CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9

Chiều ngày 18/12/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm và đánh giá tập thể, cá nhân BTV năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Tuấn – UVBCH Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP và các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy TCT.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Thế Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 năm 2023. Qua đó, tập thể BTV Đảng ủy Công ty chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng uỷ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Năm 2023 công tác phát triển đảng viên đạt 160% chỉ tiêu năm, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm đạt 94,84%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; có 1/6 chi đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5/6 Chi đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có Chi đảng bộ trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thảo luận, báo cáo trình bày tại Hội nghị: Bỏ phiếu biểu quyết tự đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Tập thể Ban Thường vụ thống nhất biểu quyết Tập thể Ban Thường vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; có 4/5 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 1/5 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn – UVBCH Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP, đã biểu dương những thành tích mà tập thể Đảng bộ CTCP Sông Đà 9 đạt được trong năm qua, nhất là công tác xây dựng đảng. Đồng chí đánh giá cao kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Đảng ủy trong năm 2023 và nhấn mạnh các đồng chí trong BTV Đảng ủy Công ty đã góp ý thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cho các đồng chí được đánh giá, nhận xét, kiểm điểm trên tinh thần tự phê bình và phê bình; những đồng chí được kiểm điểm cầu thị, lắng nghe và có quyết tâm khắc phục tạo sự chuyển biến tốt cho năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng thời đề nghị tập thể BTV Đảng ủy Công ty tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Công ty cổ phần Sông Đà 9 hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Tin từ Văn phòng Đảng ủy Công ty.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh