CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Sông Đà 9 điều động và bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Sông Đà 9.10
Sông Đà 9 điều động và bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Sông Đà 9.10

Sáng ngày 15/12/2017, trên cơ sở kế hoạch SXKD và thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, Tổng giám đốc Công ty đã ra quyết định điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Hương - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Kế toán

Sông Đà 9 ký kết hợp đồng với UCCI triển khai gói thầu F2
Sông Đà 9 ký kết hợp đồng với UCCI triển khai gói thầu F2

Gói thầu F2: Cải tạo kênh thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ Giai Đoạn II có giá trị 1.074 tỷ đồng

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu PK-05-01: Cung cấp thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Pake
Lễ ký kết hợp đồng gói thầu PK-05-01: Cung cấp thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Pake

Ngày 13/11/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng gói thầu PK-05-01: Cung cấp thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện Pake.

Sông Đà 9 bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc
Sông Đà 9 bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc

Sông Đà 9 bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc

Tháng 5 trên công trường xây dựng dự án thủy điện Pake
Tháng 5 trên công trường xây dựng dự án thủy điện Pake

Tháng 5 trên công trường xây dựng dự án thủy điện Pake

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh