CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt đơn vị

Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt đơn vị

Sáng ngày 07/5/2018, trên cơ sở kế hoạch SXKD và thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, Tổng giám đốc Công ty đã ký các quyết định:

1. Bổ nhiệm lại ông Đinh Văn Đại - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 908, nhiệm kỳ 2 thời hạn 05 năm.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Cử nhân Tài chính kế toán; Nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty nhiệm kỳ 1 thời hạn 05 năm kể từ ngày 02/5/2018.

Ông Nguyễn Hoàng Cường - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực đối với cán bộ được bổ nhiệm. Đồng thời, mong muốn các ông/bà trên cương vị của mình tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ được bổ nhiệm, ông Đinh Văn Đại bày tỏ niềm vinh dự cũng và xin hứa sẽ không ngừng trau dồi kiến thức quản lý, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phòng TCNS

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh