CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Tin Công ty
Công ty cổ phần Sông Đà 9: Công trường Bãi thải xỉ số 2 – Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 đạt thành tích 2 triệu giờ làm việc không có tai nạn lao động
Công ty cổ phần Sông Đà 9: Công trường Bãi thải xỉ số 2 – Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 đạt thành tích 2 triệu giờ làm việc không có tai nạn lao động

Tại công trường Bãi thải xỉ số 2 – Dự án nhiệt điện Mông Dương 2, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã long trọng tổ chức buổi Lễ 2 triệu giờ làm việc không có tai nạn lao động.

Công ty cổ phần Sông Đà 9: Bản lĩnh nhà thầu lớn
Công ty cổ phần Sông Đà 9: Bản lĩnh nhà thầu lớn

Với những nỗ lực vượt bậc trong lao động và sáng tạo, những năm qua, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã trở thành một trong những hạt nhân hàng đầu của Tổng công ty Sông Đà, xây dựng thành công nhiều công trình trọng điểm của đất nước, khẳng định được bản lĩnh của một nhà thầu xây lắp có kinh nghiệm để đứng vững và phát triển trên thương trường.

Sông Đà 9: Lần đầu làm tổng thầu EPC
Sông Đà 9: Lần đầu làm tổng thầu EPC

Công ty cổ phần Sông Đà 9 (đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới) thuộc Tổng công ty Sông Đà đang thực hiện việc tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Công ty đã nhận được gói thầu EPC giai đoạn 1 xây dựng bãi thải xỉ số 2 Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Mông Dương 2.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh