CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sông Đà 9 nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Sáng ngày 8/10/2018, Tập đoàn GlobalGroup (Vương quốc Anh) đã cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty cổ phần Sông Đà 9 trong lĩnh vực “Xây dựng và lắp đặt các dự án thủy điện, công trình thủy lợi, giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp; sản xuất bê tông trộn sẵn; và gia công sửa chữa cơ khí”.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Việc áp dụng ISO 9001:2015 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Sông Đà 9 sẽ tạo cách làm việc khoa học, nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc; đồng thời năng lực trách nhiệm của cán bộ công nhân viên được nâng lên rõ rệt

Công ty cổ phần Sông Đà 9 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 từ năm 2006, từ đó đến nay đã trải qua 3 lần nâng cấp. Điều này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty, nhằm góp phần nâng cao uy tín của thương hiệu Sông Đà 9 trên thị trường trong nước và quốc tế.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh