CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc

Sông Đà 9 điều động và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc

Trên cơ sở kế hoạch SXKD và thực hiện các quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, sáng ngày 01/10 vừa qua, tại văn phòng Hà Nội, Sông Đà 9 đã tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt và công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Ông Trần Thế Quang - Tổng giám đốc Công ty, chủ trì hội nghị đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Anh Phương – Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án Đấu thầu, đến giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Tại buổi lễ công bố, Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực đối với cán bộ được bổ nhiệm. Qua đó, mong muốn các cá nhân trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng trong cuộc họp cán bộ chủ chốt tại văn phòng Chi nhánh Sông Đà 901 – CTTĐ Tân Thượng – Lâm Đồng, ngày 2/10/2018, thay mặt Ban lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng giám đốc đã trao quyết định cho cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Sông Đà 901: 

  • Điều động và bổ nhiệm ông Lê Sỹ Tiến – Kỹ sư Thủy lợi, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901, đến giữ chức vụ Trưởng phòng Dự án Đấu thầu, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.
  • Điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn – Kỹ sư Thủy lợi, hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, đến giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Các cán bộ quản lý vừa được bổ nhiệm đã bày tỏ niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới và cam kết sẽ không ngừng trau dồi kiến thức quản lý, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố:

Ông Trần Thế Quang - Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ cho Ông Trần Anh Phương.

Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Dự án Đấu thầu cho ông Lê Sỹ Tiến.

Và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901 cho ông Trần Văn Sơn.

Tin từ Phòng TCNS Công ty.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh