CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sông Đà 9 (SD9) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 18/6 vừa qua, SD 9 đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đại diện cho 25.152.933 cổ phần, chiếm 73,47% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa gồm: Ông Trần Thế Quang, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; Ông Nguyễn Hải Sơn, Tổng Giám đốc - Thành viên; Ông Nguyễn Gia Hản, thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Kte-PC - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông năm nay được tổ chức trong thời điểm dịch COVID – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy Ban Lãnh đạo công ty đặt công tác phòng chống dịch được ưu tiên hàng đầu. Các quy trình được xây dựng bài bản, kiểm duyệt kỹ từ khâu: Đón tiếp cổ đông; Rà soát, điều tra dịch tễ; Tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong Ban tổ chức; Chuẩn bị 4 phòng họp được kết nối trực tuyến, đảm bảo giãn cách theo quy định của Bộ Ytế; Xây dựng các phương án để đảm bảo an toàn tối đa cho các cổ đông và những người phục vụ Đại hội….

Đại hội đã thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026. Tỷ lệ biểu quyết các nội dung Đại hội đầu đạt 100%; tỷ lệ bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đạt trên 80%.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua với sự nhất trí của các cổ đông và đại diện của cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Thế Quang đã đưa ra những dự báo về nền kinh tế nói chung trong năm 2021, tuy nhiên SD9 sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết đã được thông qua và phấn đấu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh