CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

SD9 - Thông báo mời họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

SD9 - Thông báo mời họp, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sông Đà 9 trân trọng thông báo: Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202 như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2022

- Địa điểm: Hội trường tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9, Số 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Chi tiết Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Quý Cổ đông vui lòng tải tại đây.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 vui lòng tải tại đây

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh