CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN YALY

THỦY ĐIỆN YALY

Thông tin chung của dự án

  • Tên dự án: Thủy điện Yaly
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
  • Địa điểm xây dựng: Xã Yaly, Huyện Chu Pah, Gia Lai
  • Công suất:  720 MW
  • Thời gian thi công: 1993 – 2000

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

  • Khối lượng đào: 3,500,000 m3
  • Khối lượng đắp: 4,500,000 m3

 

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang