CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Thông tin chung của dự án

Dự án thủy điện Nam Theun 1 với công suất 650MW gồm 3 tổ máy (2 x 260MW + 1 x 130MW) nằm trên sông Nam Kading tại tỉnh Bolikhamxay, trung Lào.

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Phonensack (Thái Lan)
  • Nhà thầu gói A: liên danh nhà thầu CMC (Italia) – Italian Thai (Thái Lan) – Sông Đà
  • Địa điểm xây dựng: CHDCND Lào
  • Công suất: 650  MW
  • Thời gian thi công gói A: 2016 – 2018

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện tại dự án (ước tính đến 31/12/2017):

  • Khối lượng đào: 2.002.000 m3

Phạm vi công việc gồm:

  • Công tác xúc chuyển đất, đá, đá nổ mìn.
  • Công tác xử lý nước ngoài hở (care of water): đào đất, đá hở.

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai