CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN SƠN LA

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Thông tin chung của dự án

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 02 tháng 12 năm 2006 tại xã Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La.

 • Tên dự án: Dự án thủy điện Sơn La
 • Địa điểm: xã Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La
 • Công suất lắp máy: 2.400MW
 • Gồm 6 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 9.429 tỉ kWh.
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • Nhà thầu chính: Tổng công ty Sông Đà
 • Cấp công trình: Cấp đặc biệt
 • Thời gian thi công: 2004 - 2010

 

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thi công

Tổng khối lượng được thực hiện bởi Sông Đà 9:

 • Khối lượng đào: 10.100.000 m3
 • Khối lượng đắp: 7.100.000 m3
 • Tổng khối lượng thi công bê tông đầm lăn (RCC): 2.700.000 m3
 • Bóc phủ, Khai thác mỏ và vận chuyển: 11.281.000 m3

Bao gồm:

1. Xây dựng các hạng mục công trình chính:

 • Tuyến áp lực: Đập không tràn, Công trình xả lũ
 • Tuyến năng lượng: Cửa lấy nước, đường ống dẫn nước, nhà máy thủy điện, kênh xả ra; tường chắn cao độ 228,1;

2. Xây dựng các hạng mục công trình tạm: Kênh, cống, đê quai, cắt nước các suối bờ phải...

3. Xây dựng các hạng mục phục vụ thi công: San nền, xây dựng khu phụ trợ, xây dựng nhà ở và làm việc cho cán bộ công nhân xây dựng, hệ thống đường giao thông, tháo dỡ công trình tạm , thu hồi vật liêu hoàn trả mặt bằng...

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai