CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Thông tin chung của dự án

Thủy điện Xekaman 1 được xây dựng trên dòng Sê Kaman, tại muang (huyện) Sanxay, tỉnh Attapeu, CHDCDN Lào. Thủy điện Xekaman 1 có tổng công suất 322 MW, và gồm 2 bậc: Bậc trên là thủy điện Xekaman 1 và bậc dưới là thủy điện Xekaman Sanxay.

 • Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1
 • Tổng công suất: 322 MW
 • Địa điểm: H. Sanxai, Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển điện Việt Lào - TCT Sông Đà.
 • Nhà thầu chính: Tổng công ty Sông Đà
 • Thời gian thi công: 2011 - 2016
 • Công trình khởi công tháng 3/2011.

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng công việc do Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

 • Khối lượng đào: 3.648.510 m3
 • Khối lượng đắp: 188.600 m3
 • Khối lượng RCC: 885.130 m3
 • Khối lượng CVC: 224.370 m3

Bao gồm:

1. Bê tông RCC:

 • Đập dâng bờ trái
 • Đập dâng bờ phải
 • Đập tràn xả lũ

2. Bóc phủ mỏ đá số 3: Đào và xúc vận chuyển

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai