CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

Thông tin chung của dự án

 • Tên dự án: Thủy điện Tân Thượng
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai
 • Nhà thầu chính: Công ty cổ phần Sông Đà 9
 • Địa điểm xây dựng: Xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
 • Công suất:  27 MW
 • Thời gian thi công: 2016 – 2018

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng công việc Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

 • Khối lượng đào: 696.635 m3
 • Khối lượng đắp: 66.895 m3
 • Khối lượng bê tông: 36.197 m3

Phạm vi công việc bao gồm:

 • Thi công đập dâng vai trái, vai phải, đập tràn
 • Kênh dẫn và bể áp lực
 • Cửa nhận nước và nhà máy phần ngầm
 • Nhà máy phần nổi và kiến trúc
 • Kênh xả
 • Dẫn dòng thi công (đê quây)
 • Hạng mục chung (công tác chuẩn bị)

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

H. Sekong, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai