CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

Thông tin chung của dự án

Thủy điện Xekaman 3 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng Nam Pagnou, nhánh chính của Sê Kaman, tại muang (huyện) Dak Cheung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào.

Thủy điện Xekaman 3 có công suất 250 MW với 2 tổ máy, lập dự án và khảo sát năm 2003, khởi công tháng 4/2006, hoàn thành tháng 7/2013.

 • Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 3
 • Địa điểm:Dak Cheung, tỉnh Sekong, CHDCND Lào
 • Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển điện Việt Lào - TCT Sông Đà.
 • Nhà thầu chính: Tổng công ty Sông Đà
 • Thời gian thi công: 2006 - 2013

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng công việc do Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

 • Khối lượng đào: 3,600,000 m3
 • Khối lượng đắp: 4,100,000 m3

Bao gồm:

1. Hầm dẫn dòng: Xúc chuyển đất đá hố móng cửa hầm.

2. Đê quây: đắp đê quây.

3. Đập dâng: Xúc chuyển đất đá hố móng, đắp đập.

4. Đập tràn: Xúc chuyển đất đá hố móng.

5. San nền khu phụ trợ, lán trại.

6. San ủi bóc phủ mỏ đá số 2

7. Làm chủ mỏ đá số 2:  Khai thác vận chuyển đắp đập.

8. Các đường thi công, vận hành của công trình:

 • Đường vận hành bở phải (DD3): thi công 5Km, từ Km 0+00 (tuyến đập IIA) đến Km5+00;
 • Đường vận hành bờ trái Đ4: 5,5 km, từ Km12+00 đến Km17+500;
 • Đường TC5 đi từ đường TC28 đến hạ lưu đập dâng: 0,64 km;
 • Đường TC9 đi từ đường TC7 đến đập dâng: 0,4 km;
 • Đường TC12 đi từ đường TC1 đến đập dâng: 0,43 km;
 • Đường TC11 đi từ đường TC1 đến đập dâng: 0,64 km;
 • Đường TC13 đi từ đường TC8 đến đập dâng: 0,44 km;
 • Đường TC14 đi từ đường TC28 đến hạ lưu đập dâng: 0,33 km;
 • Đường TC23 đi từ đường VH3 đến cửa ra giếng nghiêng: 0,91 km;
 • 01 cầu tạm và đường dẫn;
 • Đường TC28: 2,9 km;
 • Đường TC1, TC4, TC15, TC15A.

Dự án khác

THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Tỉnh Attapeu, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM NGIỆP 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN NẬM THEUN 1

Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào

THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG

H. Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng

THỦY ĐIỆN TUYÊN QUANG

H. Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

THỦY ĐIỆN YALY

H. Chư Pah, Tỉnh Gia Lai