CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

QUỐC LỘ 51

QUỐC LỘ 51

Thông tin chung của Dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
  • Tên dự án: Quốc lộ 51.
  • Địa điểm xây dựng: 
  • Đơn vị thi công gói thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 9
  • Thời gian thi công: 2010 - 2011

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện:

  • Khối lượng đào: 9.712 m3
  • Khối lượng đắp: 22.724 m3
  • Khối lượng bê tông nhựa nóng: 33.160 m3

Dự án khác

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

Km 1283+250 đến km 1293+800

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đoạn A Roàng - A Tép, TT. Huế

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh