CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

Thông tin chung của dự án

  • Chủ đầu tư: Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC
  • Tên dự án: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai
  • Tên gói thầu: Gói thầu A3, A4, A5
  • Nhà thầu chính: Keangnam Enterprises Co., LTD.
  • Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần Sông Đà 9
  • Địa điểm xây dựng: Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Thời gian thi công: 2010 - 2013

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện:

  • Khối lượng đào: 837.150 m3
  • Khối lượng đắp: 1.111.187 m3

Dự án khác

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

Km 1283+250 đến km 1293+800

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đoạn A Roàng - A Tép, TT. Huế

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

QUỐC LỘ 51

Biên Hòa - Vũng Tàu