CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Thông tin chung của Dự án

  • Chủ đầu tư: Nui Phao Mining Company Limited
  • Tên dự án: Chuẩn bị mặt bằng và làm đường khai thác mỏ Núi Pháo
  • Nhà thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 9
  • Địa điểm xây dựng: Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.
  • Thời gian thi công: 2011 - 2012

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

  • Khối lượng đào1.000.000 m3
  • Khối lượng đắp: 850.000 m3

Dự án khác

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

Km 1283+250 đến km 1293+800

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đoạn A Roàng - A Tép, TT. Huế

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

QUỐC LỘ 51

Biên Hòa - Vũng Tàu