CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung của Dự án

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh - Bộ giao thông vận tải
  • Tên dự án: Đường Hồ Chí Minh, đoạn A Roàng - A Tép, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
  • Địa điểm xây dựng: A Roàng, A Tép, Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Đơn vị thi công gói thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 9
  • Thời gian thi công: 2000 - 2003

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện:

  • Chiều dài thi công: 45 km
  • Khối lượng đào: 4.407.800 m3
  • Khối lượng đắp: 1.789.300 m3

Dự án khác

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

Km 1283+250 đến km 1293+800

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

QUỐC LỘ 51

Biên Hòa - Vũng Tàu