CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

Thông tin chung của Dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà
  • Tên dự án: Nhánh rẽ tỉnh lộ 17 thuộc DA QL 1A đoạn tránh thị xã Hà Tĩnh.
  • Địa điểm xây dựng: Tỉnh lộ 17, thị xã Hà tĩnh
  • Đơn vị thi công gói thầu: Công ty cổ phần Sông Đà 9
  • Thời gian thi công: 2012 - 2014

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện:

  • Khối lượng đào: 26,364 m3
  • Khối lượng đắp: 88,435m3
  • Mặt đường BTN

Dự án khác

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

Km 1283+250 đến km 1293+800

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đoạn A Roàng - A Tép, TT. Huế

QUỐC LỘ 51

Biên Hòa - Vũng Tàu