CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN QUA PHÚ YÊN

Thông tin chung của dự án

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Thăng Long/ Bộ giao thông vận tải
 • Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Km1265+000 đến Km1353+300, tỉnh Phú Yên.
 • Tên gói thầu: Thi công xây lắp đoạn Km1283+250 - Km1293+800
 • Địa điểm xây dựng: Km 1283+250 đến km 1293+800 đoạn Phú Yên
 • Đơn vị thi công gói thầu: Liên danh TSC384 - Sông Đà 9 - Sông Đà 2
 • Thời gian thi công: 2014-2016

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng chiều dài: 10,55 Km

Phạm vi công việc bao gồm:

1. Phần tuyến:

 • Nền đường: 10,55 Km
 • Móng đường cấp phối đá dăm: 10,55 Km
 • Mặt đường bê tông nhựa: 10,55 Km

2. Hệ thống thoát nước

3. Cầu: Cầu Huyện, Cầu Phong Lưu, Cầu Lò Vôi

 • Dầm T: 30 dầm
 • Mố: 6 mố
 • Cọc khoan nhồi: 44 cọc
 • Khe co giãn: 84,19 md

 

Dự án khác

ĐƯỜNG KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Đoạn A Roàng - A Tép, TT. Huế

ĐƯỜNG TRÁNH TỈNH LỘ 17

TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

QUỐC LỘ 51

Biên Hòa - Vũng Tàu