CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH

Thông tin chung của dự án

 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Giao Thông - Đô Thị Thành Phố (UCCI)
 • Tên dự án: Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn II
 • Tên gói thầu: Gói thầu F2 - Cải tạo kênh
 • Địa điểm xây dựng: Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ
 • Đơn vị thi công gói thầu: Liên danh Công ty CP Sông Đà 9 và Công Ty TNHH KTXD Quang Đại Việt
 • Thời gian thi công: 2018-2020

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

 • Thi công cừ Larsen IV: 195.000 md
 • Thi công cọc cừ ván dự ứng lực SW-400B: 98.000 md
 • Thi công cọc cừ ván Dự ứng lực SW-500B: 13.000 md
 • Thi công cọc Bê tông ly tâm Dự ứng lực D500: 240.000 md
 • Thi công cọc Bê tông ly tâm Dự ứng lực D600: 25.500 md
 • Thi công bê tông tường kè với chiều dài 9,6 km khối lượng: Bê tông 31.000 m3; Thép 3.000 tấn.
 • Thi công nạo vét kênh với chiều dài 6,0 km, khối lượng 445.000 m3
 • Thi công Vải địa kỹ thuật: 115.000 m2
 • Thi công đắp cát: 280.000 m3
 • Thi công tạo cảnh quan vỉa hè (lát gạch block , lan can, chiếu sáng, cây xanh...) với chiều dài 9,6 km, diện tích 45.000 m2

Dự án khác

CẢI TẠO CỬA SÔNG NINH CƠ

Đê bảo vệ  và kè G1, G2, G3, G4; đê chắn sóng phía Nam

KÈ BẢO VỆ NHẬT TÂN

Đoạn NT2 (0+800) - NT3 (1+600)

TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ 9

Số 2, Nguyễn Hoàng, Hà Nội

NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG

H. Hoành Bồ, Quảng Ninh