CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG

NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG

Thông tin chung của dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
  • Tên dự án: Nhà máy xi măng Hạ Long.
  • Địa điểm xây dựng: Xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sông Đà 9
  • Thời gian thi công: 2008 - 2009

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Thi công kho than khẩu độ 281mx50m, đường lên mỏ đá vôi …

Dự án khác

CẢI TẠO CỬA SÔNG NINH CƠ

Đê bảo vệ  và kè G1, G2, G3, G4; đê chắn sóng phía Nam

KÈ BẢO VỆ NHẬT TÂN

Đoạn NT2 (0+800) - NT3 (1+600)

TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ 9

Số 2, Nguyễn Hoàng, Hà Nội