CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

KÈ BẢO VỆ NHẬT TÂN

KÈ BẢO VỆ NHẬT TÂN

Thông tin chung của Gói thầu

Gói thầu CV-A1.5&6-NDTDP: thi công kè bảo vệ, kè chia nước bãi Nhật Tân đoạn sông Hồng khu vực thành phố Hà Nội thuộc Dự án WB6 do Ngân hàng thế giới tài trợ với tổng giá trị hơn 215 tỷ đồng.

Gói thầu CV-A1.5&6-NDTDP gồm 3 hợp đồng (CV-A1m-NDTDP, CV-A1o-NDTDP và CV-A1p-NDTDP). Trong đó, Công ty cổ phần Sông Đà 9 thực hiện đồng số CV-A1m-NDTDP với giá trị hơn 77 tỷ đồng, triển khai nạo vét, kè chỉnh trị, kè bảo vệ bờ khu vực bãi Nhật Tân với chiều dài 800 mét.

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đường thủy nội địa miền Bắc
  • Địa điểm xây dựng: Kè Nhật Tân trên sông Hồng
  • Thời gian thi công: 2012 - 2014

 

Phạm vi công việc do Sông Đà 9 thực hiện

Tổng khối lượng công việc do Sông Đà 9 thực hiện tại dự án:

  • Đào: 65.844 m3
  • Đá hộc: 36.083 m3
  • Cọc cừ SW-500B: 12.045 m

Phạm vi công việc bao gồm:

  • Công tác nạo vét luồng chạy tàu Hành lang 1 - đoạn từ NT2 (0+800) đến NT3 (1+600).

Dự án khác

CẢI TẠO CỬA SÔNG NINH CƠ

Đê bảo vệ  và kè G1, G2, G3, G4; đê chắn sóng phía Nam

TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ 9

Số 2, Nguyễn Hoàng, Hà Nội

NHÀ MÁY XI MĂNG HẠ LONG

H. Hoành Bồ, Quảng Ninh