CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Sông Đà 9 bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc

Sông Đà 9 bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ và Chi nhánh trực thuộc

Sáng ngày 09/11/2017, tại cuộc họp cán bộ chủ chốt, Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với một số vị trí cán bộ chủ chốt các phòng chức năng và Chi nhánh trực thuộc, cụ thể:

  • Bổ nhiệm ông Vương Quốc Thắng – Cử nhân Tài chính Ngân hàng, hiện là Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 9 thời hạn 05 năm, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2017.
  • Bổ nhiệm ông Phạm Công Tùng – Kỹ sư Thủy lợi, hiện đang giữ đang giữ chức vụ Trưởng ban Kỹ thuật Chất lượng Chi nhánh Sông Đà 903, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 903 thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.
  • Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Trung Kiên - Kỹ sư thiết bị dầu khí phụ trách Giám sát An toàn Lao động của Công ty cổ phần Sông Đà 9 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Tại buổi công bố Quyết định, ông Trần Thế Quang, Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực đối với các cán bộ được bổ nhiệm. Qua đó, mong muốn các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, chủ động, sáng tạo trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt cho các cán bộ quản lý vừa được bổ nhiệm, ông Vương Quốc Thắng đã bày tỏ niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới và xin hứa sẽ không ngừng trau dồi kiến thức quản lý, cống hiến hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi công bố các quyết định bổ nhiệm:

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh