CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Thủy điện

Thủy điện

Thủy điện

Sông Đà 9 với 63 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình thủy điện mang tầm vóc thế kỷ như: thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, thủy điện YALY… với các sản phẩm chủ yếu là Đập đầu mối; hạng mục công trình của tuyến năng lượng; khai thác mỏ vật liệu trong phạm vi công trình phục vụ cho xây lắp; hệ thống đường giao thông nội bộ công trường; tuyến ống áp lực của một số công trình thủy điện nhỏ… Tỷ trọng giá trị sản lượng và doanh thu của lĩnh vực này ước chiếm khoảng 60% tổng sản lượng và doanh thu của Công ty.