CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” của Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, sáng ngày 8/89/2017, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Công ty CPTới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Sông Đà; đồng chí Lê Công Tinh - Chánh Văn phòng,  Phó Ban Tổ chức Đảng ủy TCTđồng chí Nguyễn Hoàng Cường - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Thế Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ; Ủy viên BCH và Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu; Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 901; Trưởng phòng TCNS Công ty CP Sông Đà 9.

Báo cáo Tổng kết và các ý kiến tham luận đã đánh giá một cách toàn diện những mặt đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong các khâu của công tác cán bộ trong Đảng bộ Công ty. Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 đã có sự trưởng thành về nhiều mặt; từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và đào tạo chính quy, thích ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, công tác cán bộ của Công ty CP Sông Đà 9 có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của BCH TW, của Đảng ủy Tổng Công ty và quy định của Đảng ủy Công ty.

Đạt được những kết quả trên là do Đảng ủy Công ty đã bám sát các nhiệm vụ, cụ thể hóa nhiều văn bản của TW, Đảng ủy TCT đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ; có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, cách làm; công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ gắn với công tác chính trị tư tưởng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp và những người đứng đầu đơn vị chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định công tác cán bộ; kết hợp công tác quản lý cán bộ với nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, kiểm tra giám sát, đảm bảo chính sách cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừa đảm bảo sự ổn định vừa coi trọng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ trẻ.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trong thời gian tới tiếp tục thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Công tác cán bộ của Công ty là trách nhiệm của cấp ủy, là khâu then chốt, là nhân tố quyết định sự thành công, phát triển bền vững của Đảng bộ. Vì vậy, phải quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế chính sách. Tạo sự chuyển biến tích cực về công tác cán bộ và chất lượng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Công ty đến đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và đạo đức năng lực tốt… Đặc biệt, quan tâm chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ…

Về giải pháp thực hiện, tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước.

 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Sông Đà đánh giá cao công tác cán bộ trong Đảng bộ Công ty thời gian qua. Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã và đang làm tốt các nội dung từ công tác tạo nguồn đến đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp cán bộ. Trong thời gian tới Đảng bộ Công ty cần bám sát các chủ trương của Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm tốt hơn nữa từng khâu của công tác cán bộ, quan tâm đảm bảo chính sách cán bộ; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu hiện tại và giai đoạn tới.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) của Đảng bộ Công ty và yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, phát hiện, đánh giá, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có năng lực để bồi dưỡng và giao những trọng trách dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo phải phù hợp với năng lực thực tiễn, đào tạo vì mục đích sử dụng; tích cực thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; đổi mới công tác đánh giá chất lượng cán bộ; tăng cường kiểm tra giám sát điều hành và xây dựng các chính sách thu hút cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh