CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9

Ngày 05/01/2018 Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện lãnh đạo TCT có đồng chí Lê Công Tinh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng  Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.

Về phía Sông Đà 9, có đồng chí Nguyễn Hoàng Cường – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Thế Quang- Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty. Hội nghị còn có sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phó TGĐ, trưởng các phòng, ban, giám đốc các chi nhánh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, trưởng Ban nữ công Công ty và các chi nhánh.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2017, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Với quyết tâm cao và những nỗ lực phấn đấu, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công ty đã đảm bảo tiến độ các công trình Nậm Ngiệp 1, Nậm Thuen 1, Pa Ke, Sơn Giang…; tích cực tìm kiếm việc làm mở ra nhiều công trình thi công, đủ việc làm cho năm 2018; thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực; thường xuyên kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị; tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ dự án Pake; ngăn sông vào đầu tháng 3/2017; hoàn thành các mục tiêu đảm bảo chống lũ 2017; thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện, thiết bị cơ khí thủy công, đo vẽ lòng hồ, khảo sát thiết kế đường dây 110 Kv..., tiến độ dự án đang bám theo kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành: Hoàn thiện công tác giao ban trực tuyến trên 04 điểm cầu; lắp đặt và kết nối hệ thống camera quan sát hiện trường thi công các công trình; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đáp ứng cơ bản về việc làm với mức thu nhập bình quân người lao động gần 8 triệu đồng/ người/tháng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác chỉnh đốn Đảng; nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể ché kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; quan tâm phát triển Đảng, năm 2017 toàn Đảng bộ kết nạp được 17 đảng viên mới.

Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động văn thể làm phong phú đời sống tinh thần; tham gia các hoạt động do TCT tổ chức đạt nhiều thành tích cao; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh những việc đã làm được, Đảng bộ cũng nhìn nhận rất nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2018.

Năm 2018, đặt ra cho Công ty nhiều thuận lợi nhưng còn nhiều thách thức, tuy nhiên thuận lợi là cơ bản, đặc biệt là từ đầu năm Công ty đã có 100% hợp đồng việc làm cho cả năm. Đảng bộ đặt ra nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2018: Giá trị SXKD 1.072,20 tỷ đồng (trong đó SX công nghiệp 218 tỷ đồng); doanh thu 983,94 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 88,4 tỷ đồng; nộp ngân sách 69,43 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 8,9 triệu đồng/ người/tháng.

Đảng bộ xác định chủ đề hành động của năm là “Nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả”; những nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và các giải pháp thực hiện gồm: giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp thi đấu thầu và thị trường, công tác quản lý cơ giới- vật tư, công tác kỹ thuật công nghệ, an toàn, công tác kế hoạch – chiến lược, công tác tài chính tín dụng, công tác đầu tư và công tác quản trị rủi ro.

Về xây dựng Đảng cần làm tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, kiểm tra giám sát; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Công Tinh động viên những cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty CP Sông Đà 9 đã vượt qua những khó khăn, tìm kiếm việc làm, ổn định tổ chức và đạt được nhiều thành tích góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của TCT; đồng chí cũng gợi mở về vấn đề tiếp cận thị trường quốc tế, những bài học kinh nghiệm quản lý cần quan tâm trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh.

Đảng bộ Công ty đã trao bằng khen cho các tập thể Đảng bộ bộ phận Công ty CP thủy điện Nậm Mu, Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 905  đạt danh hiệu tổ chức Đảng vững mạnh tiêu biểu năm 2017, Chi bộ Ban quản lý Pake,  Chi bộ  số 02 thuộc Đảng bộ phận CN 903, Chi bộ Khối sản xuất thuộc Đảng bộ bộ phận Nậm Mu, Chi bộ I cơ quan Công ty, Chi bộ III cơ quan Công ty và 20 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Công ty cổ phần Sông Đà 9 trao thưởng cho Chi nhánh Sông Đà 905 là đơn vị xuất sắc toàn diện, Chi nhánh Sông Đà 908 là đơn vị đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, Chi nhánh Sông Đà 901 là đơn vị tổ chức thi công đảm đảm an toàn vệ sinh môi trwong tiêu biểu năm 2017.

Nhiệm vụ của Đảng bộ đặt ra năm 2018 hết sức nặng nề, với truyền thống luôn luôn vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên CNV Công ty CP Sông Đà 9 quyết tâm mang hết sức mình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từ những ngày đầu, tháng đầu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin từ Văn phòng Đảng đoàn

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh