CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Sáng ngày 06/01/2018 Công đoàn Sông Đà 9 tổ chức Hội nghị tổng kết công đoàn, phong trào CNVCLĐ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; Các đồng chí trong BCH, UBKT Công đoàn Công ty khóa XII; Chủ tịch công đoàn, trưởng ban nữ công công đoàn CSTV, CĐBP trực thuộc.

Năm 2017 Công đoàn Sông Đà 9 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các cấp công đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước; Vận động ĐVCĐ tích cực thực hiện chỉ chị 05 của BCT về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Mẹ giỏi, con ngoan”, kịp thời động viên, khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức các hoạt động nhân ngày Phụ nữ VN 8/3 và ngày 20/10.

Trong năm, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua trên công trình Thủy điện Pake, Tân Thượng. Qua sơ tổng kết có 9 tập thể, 20 cá nhân được khen thưởng với tổng tiền thưởng 151 triệu đồng. Hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ trong công ty đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của Công ty trong năm 2017. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ luôn được chú trọng và nâng cao. Trong năm Quỹ đồng nghiệp và Công đoàn Công ty đã trợ cấp 103 gia đình CNVCLĐ bị thiệt hại mưa lũ tổng tiền 216 triệu đồng. Các cấp công đoàn phối hợp chuyên môn hỗ trợ vé tàu, xe cho CBCNV về quê ăn tết với tổng tiền là 336 triệu đồng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ năm 2018, Công đoàn công ty phải bám sát nhiệm vụ chung của Công ty, phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn hóa Doanh nghiệp; Duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua LĐSX tại các công trình mà đặc biệt là phong trào thi đua giữ gìn xe máy tốt và vận hành xe máy an toàn năm 2018.

Hội nghị đã thống nhất thông qua nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn công ty năm 2018.

Với những thành tích đạt được Công đoàn Công ty đã khen thưởng cho 08 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2017.

BCH Công đoàn Công ty

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh