CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy TCT và Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 9, trong hai ngày 20 và 21 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Dương Hữu Thắng- Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban nghiệp vụ, Uỷ viên UBKT Đảng ủy, Uỷ viên BCH Công đoàn Công ty, Ủy viên BCH  Đoàn thanh niên, Trưởng, Phó Ban Nữ công Công ty; Các đồng chí trong cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư, Phó bí thư ĐTN các đơn vị trực thuộc; Các đồng chí đảng viên đang công tác tại khu vực Hà Nội.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các đồng chí Thường trực Đảng ủy và đồng chí báo cáo viên quán triệt các nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bao gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09-KL/TW ngày 19-10-2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Cũng tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe triển khai Chươg trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thư Tư BCH TW của Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9.

Các đồng chí về dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội nghị thành công tốt đẹp, sau Hội nghị này các cấp ủy trực thuộc sẽ về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư tại đơn vị mình một cách nghiêm túc, đúng với mục đích, yêu cầu, đồng bộ và hiệu quả; Đồng thời xây dựng chương trình hành động của đơn vị để triển khai thực hiện. Gắn việc thực hiện Nghị quyết với việc tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, cấp thiết cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh