CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Đảng bộ Sông Đà 9 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Sông Đà 9 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 20/7/2018 Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 9 đã tổ thức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Về phía Sông Đà 9, có đồng chí Nguyễn Hoàng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Thế Quang - Phó bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty. Hội nghị còn có sự tham dự của BCH Đảng bộ Công ty, các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các đ/c Phó TGĐ, lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc; chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, trưởng Ban nữ công các đơn vị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo của Đảng, toàn Đảng bộ Sông Đà 9 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tiến độ dự án đang bám theo đúng kế hoạch; tích cực tìm kiếm việc làm mở ra nhiều công trình thi công, đủ việc làm cho năm 2018; thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tăng cường công tác đào tạo nhân lực; thường xuyên kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế của các đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tiến độ các hạng mục công trình đang bám sát kế hoạch; lãnh đạo công tác SXKD có hiệu quả; đảm bảo đủ việc làm, ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách và quan tâm đến đời sống người lao động; đáp ứng cơ bản về việc làm với mức thu nhập bình quân người lao động trên 11 triệu đồng/ người/tháng.

(Ảnh: Đ/c Hồ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty cũng đã chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội, công tác an sinh xã hội; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tiếp tục được chấn chỉnh và đổi mới hình thức; Đảng ủy Công ty đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ Công ty đến cơ sở chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, gắn liền công tác giáo dục lý luận chính trị với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Công ty đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; giảm sút ý chí chiến đấu; không làm tốt nhiệm vụ đảng viên; không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức SXKD đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ; quan tâm phát triển Đảng, từ đầu nhiệm kỳ toàn Đảng bộ kết nạp được 76 đảng viên mới. Đảng ủy Công ty chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo tiến độ, chất lượng; đã có 16 chi bộ (đạt 100%) hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

(Ảnh: Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Ban QLDA Pake)

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt. Đảng bộ đã quán triệt thực hiện đúng quy định công tác thẩm  định, kiểm tra tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ công tác kết nạp đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ được thực hiện thường xuyên nghiêm túc, có chất lượng; thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, nhất là rà soát chính trị phục vụ đại hội Đảng các cấp; chế độ bảo mật, bảo vệ tài liệu của Đảng thực hiện theo đúng quy định.

Đảng bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động văn thể làm phong phú đời sống tinh thần; tham gia các hoạt động do TCT tổ chức đạt nhiều thành tích cao; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Công ty;  quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

(Ảnh: Lễ phát động chiến dịch thi đua 181 ngày, đêm vì mục tiêu chống lũ CTTĐ Pake)

Bên cạnh những việc đã làm được, Đảng bộ cũng nhìn nhận rất nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng; đồng thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Đảng bộ đặt ra nhiệm vụ SXKD với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 1,5 năm cuối nhiệm kỳ: Giá trị SXKD 2.101 tỷ đồng; doanh thu 1.914 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng; nộp ngân sách 153,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 8,5 triệu đồng/ người/tháng.

Đảng bộ xác định mục tiêu từ nay đến năm 2020 là: “Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 9 trở thành một doanh nghiệp mạnh của Tổng công ty Sông Đà với ngành nghề kinh doanh chính là tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên về thi công cơ giới, hoạt động hiệu quả, xây dựng mô hình quản trị theo hướng hiện đại, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao với đời sống ngày càng được cải thiện”;

(Ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, BCH TW Khóa XII)

Về xây dựng Đảng cần làm tốt các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và đảng viên, kiểm tra giám sát; chú trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Dũng- Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty-CTCP,  Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9 phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ lãnh đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018, tiến tới hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV.

Tin từ Văn phòng Đảng Đoàn

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh