CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2018, Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 9 rất vinh dự là 1 trong 2 đơn vị của Tổng công ty Sông Đà – CTCP được nhân cờ thi đua suất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn lao động việt Nam.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực rất lớn lao của Công đoàn Công ty trong năm qua mà kết quả tiêu biểu nhất đó là: Hoạt động tuyên truyền vận động của Công đoàn Công ty đối với người lao động trong việc thực thi các nghị quyết của Đảng, của Công đoàn rất sâu rộng. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động trên các công trình,công tác vận động thực hiện các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các phong trào thi đua do công đoàn phối hợp với Tổng giám đốc phát động như phong tròa giữ gìn xe máy tốt, vận hành xe máy an toàn , phong trào giữ gìn vệ sinh nơi ở, ….  đạt được kết quả tốt, thu hút được sự tham gia của đông đảo người lao động và đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Công ty.

Trước thềm năm 2019 với rất nhiều thuận lợi cơ bản, mà đặc biệt là đảm bảo về việc làm cho người lao động Công đoàn Công ty sẽ phát huy nhũng thành công của năm 2018 tiếp tục phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động công đoàn và phong trào CNVC góp phần xây dựng công ty cổ phần Sông Đà 9 ngày càng phát triển bền vững, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao.

 

ảnh quảng cáo os

Video Clip

Thư viện ảnh